Gereformeerde Kerk

Emmeloord

Login

Tijd met Jezus - Jos Douma

26 september 2023

tijd met Jezus - luisteren in de stilte van de Jezusruimte Tijd met Jezus
 • Gelukkig wie zuiver van hart zijn
  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. (Matteüs 5:8)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik verander jou van binnenuit door je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor Mij en voor mensen. Wees echt en oprecht. Laten er geen leugens zijn in je leven. Doe je niet anders voor dan je bent. Dan zul je Mij zien: je kunt Mij frank en vrij in de ogen kijken. En Ik zie jou. Wees zuiver, en je zult gelukkig zijn

  [BID]
  God, geef mij een zuiver hart.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >
joomla slicebox 3d image slider

Welkom op de website van de gereformeerde kerk te Emmeloord.

Via deze website willen we ons als gemeente graag presenteren, maar ook informatie geven over activiteiten binnen de kerk aan gemeenteleden en belangstellenden.
We nodigen u uit om rond te kijken op deze website.

 

N.B. Gemeenteleden kunnen zich laten registreren om toegang te krijgen tot extra informatie.
Wanneer u zich registreert wordt er een berichtje naar uw e-mailaccount gestuurd met een link waarop u moet klikken.
Hierna moet de webmaster uw account nog goedkeuren waarna u nog een mailtje onvangt waarin staat dat u bént geregistreerd.